Blog

Iso Belgeleri̇ Nasıl Alınır?

Iso Kali̇te Belgeleri̇ Nasıl Alınır? Iso Kali̇te Belgeleri̇ Fi̇rmaların Büyüklükleri̇ne, Faali̇yet Alanlarına Bakılmaksızın Tüm Sektörleri̇n Alabi̇lecekleri̇ Bi̇r Standarttır.&N..

Devamı için tıklayın

Iso Belgelendi̇r Ücretleri̇ Nedi̇r?

"Iso Kali̇te Belgeleri̇ Almak Fi̇yat Olarak" Pahalı Deği̇ldi̇r. Iso Kali̇te Belgeleri̇nde Seçi̇len Akredi̇tasyona Göre (Uluslararası Yada Türkak) Farklı Mali̇yetler Çıkmaktadır...

Devamı için tıklayın

Iso Kali̇te Belgeleri̇ni̇n Geçerli̇li̇k Süresi̇ Ne Kadardır?

Ülkemi̇zde Ve Tüm Dünya Ülkeleri̇nde Iso Kali̇te Belgeleri̇ni̇n Geçerli̇li̇k Süresi̇ 1 Yıldır. Belgeler 3 Yıllık Olarak Hazırlanır Ve Her Yıl Ara Deneti̇m Ve Gözeti̇m İşlemleri̇..

Devamı için tıklayın

Ek Olarak Danışmanlık Ücreti̇ İsteni̇yormu?

Belge Danışmanlık Olarak Bi̇zi̇mle Çalışan Fi̇rmalarımızdan Ek Ücret Talep Etmemekteyi̇z. Iso Kali̇te Belgeleri̇ İçi̇n Veri̇len Tekli̇fleri̇mi̇z Belge Tesli̇m Ücretlerdi̇r. ..

Devamı için tıklayın

Kktc Iso Kali̇te Belgeleri̇ Ve Ce Hi̇zmeti̇

Ce Belgesi̇ Ve Iso Kali̇te Belgeleri̇nde&Nbsp;Kktc'de Hi̇zmet Sunuyoruz Kktc'de Faali̇yet Gösteren Tüm Fi̇rmalar İçi̇n Belgelendi̇rme Hi̇zmeti̇ni̇ Eksi̇ksi̇z Yapmaktayız. Kkt..

Devamı için tıklayın

Bd Kurumsal Hi̇zmetler

Bd Kurumsal Hi̇zmetler Danışmanlık Ltd. Şti̇. &Nbsp;&Nbsp;2002 Yılından Beri̇ Belgelendi̇rme Hi̇zmeti̇ Sunmaktadır. Www.belgedani̇smanli̇k.com Bi̇r&Nbsp; Bd Kurumsal H..

Devamı için tıklayın

Oteller İçi̇n Kali̇te Belgeleri̇

Dünya Gündemi̇ni̇ Tamamen Deği̇şti̇ren Pandemi̇ Sonrası İşletmeler Farklı Önlemler Almaktadır. Özelli̇kler Ekonomi̇ Anlamında Turi̇zm Sektörü Büyük Ölçüde Etki̇lenmi̇ş Bulunmakt..

Devamı için tıklayın


Hizmetlerimiz

ÇALIŞMALARIMIZDAN GURUR DUYUYORUZ !