Hizmetlerimiz - TSE DANIŞMANLIK


TSE DANIŞMANLIK

TSE Sürecinde Ne Yapıyoruz

Ürününüz İçin Doğru Standardı Buluyoruz

Sizden onay aldıktan sonra TSE Başvurunuzu gerçekleştiriyoruz.

Standardın gereklilikleriyle ilgili yapılacak tüm uygulamarı size aktarıyoruz.

Gerekli tüm teknik dosya ve dokümanları hazırlıyoruz.

İlgili personellerinize gerekli eğitim ve bilgileri aktarıyoruz.

Tüm süreci yöneterek TSE'nin istediği her şeyi hazırlayarak firmanızı ve çalışanlarınızı TSE denetimine hazır hale getiriyoruz.

Sonuç olarak sizin adınıza tüm süreci yöneterek en hızlı şekide TSE belgenizi almanızda danışmanlık hizmeti sunmuş oluyoruz.

Not: TSE Belgesi sadece TSE'den alınmaktadır, TSE dışında her hangi bir kuruluş belgelendirme yetkisinde değildir, BD Kurumsal Hizmetler olarak danışmanlık hizmeti sağlayarak TSE belgesi almanızda destek sağlıyoruz.

Zaman kaybetmeden doğru bilgi için bizi aramanızı rica ederiz. 

TSE Belgelendirme Sürecinde Danışmanlık

BD Kurumsal Hizmetler olarak TSE / TSEK, ürün ve hizmetleriniz için almak istediğiniz  standartlar da danışmanlık hizmeti sunuyoruz. TSE denetiminden önce yerinde uygulama ve çalışmalar da bulunarak, ilgili standartların gerekliliklerini yerine getiriyoruz. Çalışanlarınıza ilgili standartların eğitimlerini vererek belgelendirme işlemlerinin devamlılığını sağlıyoruz.

TSE Uygunluk Belgelendirmesi nasıl yapılır?

Üretim yerinde kalite kontrol yeteneği ile bunların devamlılığını garanti altına alan bir sisteminin tesis edilip edilmediğinin tespiti için üretim yeri incelemesi yapılır,

İlgili Standardın öngördüğü muayene ve deneyler gerçekleştirilir, Muayene ve deney sonuçları ile üretim yeri incelemesi sonucunun uygun bulunması durumunda, geçerlilik süresi 1 (bir) yıl olan Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi verilir.

Türk Standardı bulunan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardlarına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSE markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl  olan belgedir.

TSE Belgesinin Yararları Nelerdir?

 • Maliyette düşüş- ticarette artış,
 • Pazara ulaşmada kolaylık,
 • Pazarda hız,
 • Tüketici nezdinde güven,
 • Güvenli ürünün garantisi,
 • Kamu ve özel sektör ihalelerinde avantaj,

TSE Belgesinin devamlılığı nasıl sağlanır?

 • Ara kontrol amacıyla TSE tarafından belirlenen aralıklarla üretim yeri incelemesi yapılarak gerekli görülürse üretim yerinden ve/veya piyasadan numune alınarak gerekli görülen muayene ve deneyler yapılır.
 • Bu işlemlerin sonucunda belgelendirme şartlarından sapma yoksa belgenin geçerliliği devam eder.

TSEK Kritere Uygunluk Belgesi;

Kritere Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunmayan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ülkemizin şartları ve ilgili uluslararası veya diğer ülkelerin standardları esas alınarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSEK Markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSEK Belgelendirmesi Hangi Ürünlerde Yapılır?

Türk Standardlarının kapsamında olmayan tüm ürünlerde İlgili belgelendirme kriteri hazırlanarak TSEK belgelendirmesi yapılabilir.

TSEK Belgesinin Yararları Nelerdir?

 • Maliyette düşüş- ticarette artış
 • Pazara ulaşmada kolaylık
 • Pazarda hız
 • Tüketici nezdinde güven
 • Güvenli ürünün garantisi
 • Kamu ve özel sektör ihalelerinde avantaj

TSE Kritere Uygunluk Belgelendirmesi nasıl yapılır?

 • Üretim yerinde kalite kontrol yeteneği ile bunların devamlılığını garanti altına alan bir sisteminin tesis edilip edilmediğinin tespiti için üretim yeri incelemesi yapılır,
 • İlgili belgelendirme kriterinin öngördüğü muayene ve deneyler gerçekleştirilir,  
 • Muayene ve deney sonuçları ile üretim yeri incelemesi sonucunun uygun bulunması durumunda, geçerlilik süresi 1 (bir) yıl olan TSE Kritere Uygunluk Belgesi verilir.

TSE Kritere Uygunluk Belgesinin devamlılığı nasıl sağlanır?

Ara kontrol amacıyla TSE tarafından belirlenen aralıklarla üretim yeri incelemesi yapılarak gerekli görülürse üretim yerinden ve/veya piyasadan numune alınarak gerekli görülen muayene ve deneyler yapılır. Bu işlemlerin sonucunda belgelendirme şartlarından sapma yoksa belgenin geçerliliği devam eder.

 

123

Hizmetlerimiz

ÇALIŞMALARIMIZDAN GURUR DUYUYORUZ !